המעבר מילדה לנערה מלווה בשינוים פיזיים ורגשים. אף על פי שזהו מעבר טבעי הוא הנו מעבר מאוד עדין ורגיש שדורש תיווך נכון לחיבור והכרה בנשיות המתחילה להתהוות.
חיבור ותיווך נכון יעניק לנערה לגיטימציה והכלה לשינויים שהיא חווה מבחינה פיזית ורגשית וכך ההתפתחות אל תוך חייה הבוגרים יהיו ממקום מעצים ומחבר.

הליווי שלי בשער זה הוא דרך: