הרחם היא איבר הבריאה והכלת החיים. היא יודעת כיצד ומתי לאפשר לפוטנציאל החיים להשתרש ולנבוט בה. מאפשרת לביצית ולזרע להתמזג ולהתחיל במסע החיים.
היא מזינה, מכילה, עוטפת ומטפחת את החיים הנוצרים בה והיא יודעת מתי לשחררם ומתי הם בשלים לצמוח בעצמם.

הליווי שלי בשער זה הוא דרך: